Näkymä Toskalharjilta Valtijokilaaksoon, oikealla Pumbovarri