Presidentin haastattelu


Presidentti Sherig-ool Oorzhak: "Olemme onnistuneet säilyttämään oman kulttuurimme erityispiirteet."

Presidentti Sherig -ool Oorzhak muotoilee lauseensa huolellisesti selvittäessään tasavaltansa suhdetta keskusjohtoon.

-Tuva on suvereeninen valtio , joka kuuluu Venäjän federaatioon . Vaikka meidän suvereniteettimme periaattet eivät aina ole miellyttäneet keskusjohtoa olemme aina löytäneet yhteisen kielen.
Politiikan hoidossa työnjako on selvä.
-Venäjän ulkoministeriö hoitaa ulkopoliittiset kysymykset ja päättää ulkopoliittisesta linjasta. Mutta me voimme ylläpitää itsenäisesti yhteyksiä suurlähetystöjen, konsulinvirastojen ja kauppahuoneiden suuntaan. Tullipolitiikan ja tullimaksut määrää keskushallinto. Kaupalliset sopimukset ja muun kauppapolitiikan hoidamme itse.

Ylpeänä Oorzhak kertoo pienen kansan säilyttäneen hyvin identiteettinsä.

-Meillä on oma kieli , oma lippu oma kansallislaulu , omat kunniamerkit ja uusi oma perustuslaki, joka määrittelee asemamme Venäjän federaatiossa. Historian kuluessa olemme onnistuneet säilyttämään oman kielemme, perinteemme ja oman kansallisen kulttuurimme erityispiirteet.

Vieraan onkin varsin helppo huomata ,että oman kulttuurin voimakas kunnioittaminen on tuvalaisen elämänmenon olennainen piirre.

-Neuvostoliiton hajoamisen aikoihin tasavallassa esiityi halukkuutta erota Venäjän yhteydestä, mutta näille mielipiteille löytyi vain varsin pieni kannattajajoukko. Nykyään mitään pyrkimyksiä irtaantumiseen Venäjästä ei ole.

Presidentti Oorzhak edustaa maltillista linjaa ja huolehtii omalta osaltaa hyvien suhteiden jatkumisesta Moskovan suuntaan. Tuvan budjetti rahoitetaan 85 prosenttisesti keskusjohdon taholta , mikä käytännössä merkitsee riiippuvuutta Venäjästä.

Entäpä tuvalaisen ja venäläisen väestön väliset suhteet tällä hetkellä?

- Emme loukkaa eri kansallisuuksien oikeuksia. Molemmille on taattu perustuslaissa samanlaiset oikeudet. Perinteet , kulttuuri ,kieli ja uskonnot ovat tasa-arvoisia. Koulussa opiskellaan sekä tuvan että venäjän kieltä. Virkanimityksissä pyritään tasavertaisuuteen.Virkanimitykset suoritetaan hakumenettelyn kautta kilpailun perusteella. Tuvalaiset on pieni kansa, joten tarvitsemme kansallista yhtenäisyttä voidaksemme harjoittaa omaa politiikkaamme.

Sisäpolitiikassa yhden puolueen monopolin aika on ohi.

- Tasavallassa toimii 64 erilaista puoluetta ja kansallista liikettä, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen kansallisesta yhteisymmärryksestä. Puolueista suurimmat ovat Suvereenisen Tuvan puolue, Kommunistinen puolue ja Agraaripuolue.

Kuinka Tuva uskoo selviytyvänsä tulevaisuudessa? Tässäkin asiassa presidentin näkemykset ovat varsin selvät.

-Tunnustamme eri kansojen tasavertaisuuden. Jatkamme poliittisia uudistuksia demokratian kehittämiseksi.
- Hallinnon tulee olla kansan valitsemaa ja kansaa varten. Kansalla on oltava oikeus kontrolloida hallintoa. Hallintoelinten on annettava vuosittain selvitys omasta toiminnastaan. Myös itse annan vuosittain parlamentille selostuksen omasta ja hallitukseni toiminnasta.
-Taloudellisia uudistuksia ja reformeja jatketaan. Omistusoikeuden osalta pyrimme monipuolisiin ratkaisuihin. Omistusoikeus voi olla yksityinen, yhteisöllinen tai valtiollinen.
-Lahjakkaille ihmisille pyritään takaamaan mahdollisuus kehittyä. Lahjakkaille lapsille on erityiskouluja. Jokaisen ihmisen on ansaittava elantonsa työllä ja valtion politiikan pitäisi tukea lahjakkaita ihmisiä. Edellä kuvailemani uudistukset kykenemme saavuttamaan vain lahjakkaiden ihmisten avulla.


Presidentti Oorzhak tunnetaan innokkaana lentopallon ystävänä. Presidentin antaman ukaasin mukaisesti lentopalloa opetetaan kouluissa ensimmäiseltä luokalta lähtien. Kansallisen painin (Huresh) jälkeen lentopallo onkin tasavallan toiseksi suosituin urheilulaji.

Takaisin Tuvan kotisivulle


Copyright ©Pentti Pirhonen
10.Joulukuuta 1995